HÍREK

HÍREK-INFORMÁCIÓK
HCK szabályváltozások 2014

HCK szabályváltozások 2014

Felkerült a 2014-es HCK szabályzat az oldalra, az alábbiakban azokat a pontokat találjátok meg, ahol változás történt az el?z? évhez képest. Ettől függetlenül mindenki számára a szabályzat teljes ismerete szükséges, így kérjük, hogy a futam el?tt olvassátok át a teljes szabályzatot.

A változások:

1. Bekerült egy rész a szabályzat elejére, amely pontosítja azt, hogy a döntések milyen szellemiségben készültek:

“A Hobby Cart Kupa szabályzata a „fair play” jegyében született. Irányt mutat a szabályos, és mindenki számára egyenlő feltételeket biztosító versenyzés eléréséhez. Amely kérdésekre a szabályzat nem ad egyértelmű választ, abban a szervez?k hoznak döntést. A szervez?k elutasítanak mindenféle olyan törekvést, amely a szabályzatban leírtak félremagyarázására irányul, és megakadályozza a tisztességes versenyzés megvalósulását.”

2. Változott a lány kategória súlyhatára. Eddig nem kellett súlyozni, az idei évtől 60 kg a minimum súly.

“-Lány kategória: minimum 60 kg”

3. Azt elmondtuk a díjkiosztón, hogy sem a nevezési díjakat, sem a szabadedzések árait nem emeljük, azonban a regisztrációs díjhoz hozzá kellett nyúlnunk minimálisan. Aki csak 1-2 futamon fog indulni, azt ez nem érinti, aki pedig eljön az összes futamra, annak ez kb. 80 Ft emelést jelent futamonként a tavalyihoz képest.

“Regisztrációs díj (éves egyszeri): 3.000 Ft”

4. Kikerült a szabályzatból az a rész, hogy aki év közben éri el az OAGB-ben a 3. futamgyőzelmét, arról a szervez?k dönthetnek, hogy elindulhat-e az év hátralévő részén a HCK-ban.

TÖRLÉSRE KERÜLT: “Ha valaki év közben éri el a 3. győzelmét az OAGB-ben, úgy a szervez?k döntenek arról, hogy elindulhat-e az év hátralévő HCK futamain vagy sem.”

5. Pontosításra kerültek a súlyozással kapcsolatos tudnivalók:

8.1. Súlyozni csak a bajnokság által biztosított súlyokkal lehet.

8.2. Aki saját súlyt szeretne használni, annak azt a nevezéskor jeleznie kell a szervez?k felé. Amennyiben engedélyezik azt, abban az esetben használhatja.

8.3. Mérlegelésnél nem használható olyan súly, ami nem a bajnokságé, vagy nem lett engedélyezve a nevezéskor.

8.4. Nem számít tiltott súlynak: sisak, bordavédő, ruházat, ülésbetét, egyéb rendeltetésszerűen használt véd?eszköz.

6. Meg lett határozva a jelent?s hátrány fogalma, és büntetjük azokat, akik az első körben szándékosan kerülnek jelent?s hátrányba:

12.5. Jelent?s hátrány: a versenyző a mez?ny végét?l leszakadva tudja folytatni a versenyt.

12.6. Nem számít jelent?s hátránynak, ha valaki több pozíciót veszít, vagy közvetlenül a mez?ny végére esik vissza.

12.7. Aki szándékosan kerül jelent?s hátrányba, és emiatt új rajtot kell elrendelni, az a versenyző a futam végén 2 helyes büntetést kap. Akkor is jár ez a büntetés, ha egy másik versenyző szabálytalansága miatt visszaesett néhány pozíciót, majd szándékosan olyan manővert tesz, hogy jelent?s hátrányba kerüljön, és emiatt új rajtot kelljen elrendelni.

7. Aki nincs ott a sorsolásnál, kisorsoljuk helyette a gokartokat:

13.3. Az, hogy a versenyen ki melyik gokarttal indul, sorsolással d?l el. Először mindig az adott kategória els? helyezettje húzhat, utána a második, stb. Aki a sorsolásról hiányzik, az a futamon, a sorsolás végén maradt gokarttal vesz részt. Amennyiben több gokart is marad, úgy a távollétében lesz kisorsolva az a gokart, amellyel a versenyen indulnia kell.

8. Pontosítva lett, hogy amennyiben valamelyik futam törlésre kerül, hány futam számít bele az év végi eredménybe:

17.6 Amennyiben törölni kell futamokat az év folyamán, az alábbi adatok alapján kell a beszámítandó futamok számát meghatározni:

12 megrendezett futam – 10 futam számít bele a bajnokságba

11 megrendezett futam – 9 futam számít bele a bajnokságba

10 megrendezett futam – 9 futam számít bele a bajnokságba

9 megrendezett futam – 8 futam számít bele a bajnokságba

8 vagy kevesebb megrendezett futam – minden futam beleszámít a bajnokságba

9. Pontosan meg lett határozva a “Kék zászlós szabály”.

Szabadedzésen: a kék zászló lengetése önmagában még nem jogosít fel előzésre, csak ha az el?zend? versenyz? egyértelm?en jelzi elengedési szándékát (félrehúzódással, intéssel, stb.)

Futamon: tilos a pozíciószerzés. Ez vonatkozik a leköröz? és lekörözend? versenyz?kre is, akik azonos körben vannak. Az el?zési tilalom az egy körön belül lév?kre vonatkozik, és addig áll fenn, amíg a lekörözés után a versenyz?k fel nem veszik a versenytempójukat. Tilos azt az el?nyt el?zésre használni, ami közvetlenül a lekörözésnek köszönhet?en alakult ki.

Tilos a lekörözend? részér?l:

– hirtelen fékezés, amelyre a leköröz? nem számíthat

– több kanyaron keresztül feltartani a leköröz?t

Tilos a leköröz? részér?l:

– a lekörözend? versenyz? leszorítása, kiterelése

10. Meghatároztunk néhány alapfogalmat:

Lökés: akkor következik be, amikor két gép összeér, és az összeérés következtében egyik vagy mindkét gokart lendülete vagy iránya megváltozik.

Tolás: amikor a támadó gokartja hosszabb ideig összeér a véd? gokartjával, és megváltoztatja ezzel véd? gokartjának sebességét, vagy irányát, esetleg kis id?re megakadályozza annak lassulását.

Terelés: a másik gokart irányának megváltoztatására tett kísérlet anélkül, hogy a két gokart összeérne. Ha összeérnek, és az összeérést el?idéz? versenyz? gokartja er?hatást gyakorol a másik gokartra, onnantól kezdve leszorításról beszélünk.

Leszorítás: a másik gokart irányának megváltoztatására tett kísérlet úgy, hogy a két gokart folyamatosan összeér, és er?hatást gyakorol a másik gokartra.

Véd?: Az a versenyz?, aki a futamon el?kel?bb pozícióban van az el?zési man?ver kezdetekor. Egy vagy több gokart – egy id?ben történ? – el?zési kísérlete esetén mindaddig véd?nek min?sül, amíg az egyes támadó(k) az el?zést be nem fejezték.

Támadó: Az a versenyz?, aki a futamon hátrébb lév? pozícióban van az el?zési man?ver kezdetekor. Egy gokart el?zési kísérlete esetén mindaddig támadónak min?sül, amíg az el?zést be nem fejezte.

11. Újrafogalmaztuk az el?zés és a védekezés szabályait:

A Véd? részére:

– Ha a véd? nem, vagy nem megfelel?en védekezik, számítania kell rá, hogy a támadó el?zési man?verbe kezd. Fel kell készülnie rá, hogy egy esetleges el?zési kísérlet esetén helyet kell biztosítania a támadónak, nem szoríthatja le, nem mehet neki kanyarodás közben.

– Egy el?zési kísérletnél, ha a támadó gokartjának els? tengelye a véd? gokartjának hátsó tengelyével egy vonalban van (továbbiakban „fél gokarttal bent van mellette”), a véd?nek helyet kell hagynia a támadó számára, nem húzhatja rá a gokartot.

– Egyenes részen, illetve olyan, nagy ív? kanyarokban, ahol lassítás nélkül is el tud kanyarodni két gokart egymás mellett, nem kell bent lennie fél gokarttal mellette, amennyiben a támadó már centikkel a véd? mellé ér, a véd? nem szoríthatja le ?t.

– Tilos a többszöri irányváltás. A véd? egyszer válthat irányt a két kanyar közötti egyenes részen. A választott ívr?l csak akkor térhet vissza az ideális ívre, ha ezzel nem akadályozza a támadót.

– Tilos a támadó leszorítása, és az az irányú törekvés, hogy a támadót a falba, vagy a pályáról kivezesse.

– Tilos az arra irányuló magatartás, hogy a támadót fékezéssel, vagy lassítással megzavarja azokon a helyeken, ahol ezt semmi sem indokolja.

A Támadó részére:

– Tilos a véd? sorozatos lökdösése. Ha a lökésb?l vagy tolásból a támadónak el?nye származik, az egyértelm?en szabálytalan, de a sorozatos lökések, amelyek nem járnak pozícióvesztéssel a véd? részér?l, azok is büntetést vonhatnak maguk után.

– Tilos a véd? leszorítása, és az az irányú törekvés, hogy a véd?t a falba, vagy a pályáról kivezesse.

– Szabálytalan az az el?zés, amely a pálya elhagyása miatt megszerzett el?nynek köszönhet?. A pálya elhagyásának számít, amikor az els? kerék teljes mértékben elhagyja a pályát. Pálya: aszfaltcsík és a szegélyk?. Nem számít pályaelhagyásnak addig a pillanatig, amíg a kerék a pályához ér.

– Tilos az el?zési man?ver „bebújás” részét olyan sebességgel tenni, hogy ezzel a véd?t lelökje a kanyarodó ívér?l, vagy az ütközés következtében úgy belassítsa ?t, hogy emiatt az hátrányba kerüljön. Kivétel ez alól, ha a véd? nem védekezik megfelel?en, és úgy kanyarodik, hogy nem veszi figyelembe a támadó man?verét.

12. B?vült az “Általános viselkedési normák a versenyen” rész.

– egymás mellett haladásnál (csata) mindkét versenyz?t?l elvárt a másik iránti tisztelet, és az arra való törekvés, hogy minél közelebb, és párhuzamosan próbáljon meg haladni az ideális ívvel. Nem elfogadott egy irreális ív választása, amely arra irányul, hogy a másik versenyz?t kiszorítsa a pályáról.

– ha egy versenyz? kicsúszik, ütközik, gumifalba csúszik, és nem tudja folytatni a versenyt feltartott kézzel jelzi, kiszállni a gokartból csak akkor szabad, ha meggy?z?dött arról, hogy ezzel nem okoz balesetveszélyes helyzetet

– kicsúszás vagy lassulás után a versenybe csak akkor kapcsolódhat vissza, ha meggy?z?dött arról, hogy ezzel senkit sem tart fel, nem okoz balesetveszélyes helyzetet. Amíg nem gyorsul fel versenytempóra, nem akadályozhatja a többieket.

– leintés után tilos: a hirtelen, nagy erej?, indokolatlan fékezés; a még versenyben lév?k akadályozása a befutónál; versenytempóban közlekedni a levezet? körben; a gokartból kiszállni a boxba érkezés el?tt; szándékosan megpördülni, az aszfaltcsíkot elhagyni

13. Szigorúbban vesszük a figyelmeztetéseket:

“Figyelmeztetés esetén nem jár azonnali büntetés. A harmadik figyelmeztetésnél a versenyz? automatikusan egy helyes büntetést kap. Egy futam alatt több figyelmeztetést is lehet kapni.

Ha valakinek van már figyelmeztetése, és kap egy büntetést, ezzel az addigi figyelmeztetései nem t?nnek el. Amennyiben a versenyz? párhuzamosan több kategóriában is indul, a figyelmeztetés külön kategóriánként számolandó, azok nem adódnak össze.”

14. Meghatároztuk, hogy mely esetekben vizsgálunk szabálytalanságokat:

Szabálytalanságok vizsgálata:

“A szabálytalanságok a leadott óvások alapján kerülnek kivizsgálásra. Ha egy esettel kapcsolatban nem érkezett óvás, akkor azt a szervez?k nem vizsgálják.

Kivétel ez alól, ha valaki olyan – esetleg szándékos – szabálytalanságot követ el, amellyel veszélyezteti a versenyz?társai testi épségét. (pl.: kicsúszott versenyz? visszajön a versenytempóban érkez? elé, nagy sebességgel haladás a boxutcában, leintés utáni megállás, megpördülés, amely veszélyezteti a többi versenyz?t, stb.)

Szintén kivétel a teljesen egyértelm?, durva szabálytalanság, amelyben a vétlen versenyz? felel?ssége egyértelm?en kizárható.”

15. Meghatároztuk az óvás leadásának pontos szabályait:

Az óvást az a versenyz? nyújthatja be, aki úgy érzi, hogy a futamában valamelyik másik versenyz? szabálytalankodott, és ebb?l neki hátránya származott.

Az óvás benyújtása két részb?l áll:

1. Óvást csak a verseny napján, írásban lehet leadni az erre megfelel? nyomtatvány kitöltésével. Aki nem tölti ki, és adja le a szervez?k részére ezt a nyomtatványt a verseny napján, az utólag már nem tud óvást benyújtani.

2. Aki az 1. pontnak megfelel?en, írásban jelezte az óvását, annak a bajnokság oldalára feltöltött videókat megnézve, el kell küldenie e-mailen, hogy fenntartja-e az óvását. Ha fenntartja, akkor meg kell írnia, hogy melyik videón, pontosan hol található az eset.

Az óvás kivizsgálására a szervez?knek a következ? futam el?tti péntekig van lehet?sége, eddig kell értesítenie minden, az óvásban szerepl? versenyz?t a döntésr?l.